logo logo_2
CN EN

单色绿釉的鉴别口诀

古瓷器鉴定 单色绿釉2024/04/03

节选自王国丙老师《古瓷知识的今夕解读(口诀)》一书


王国丙老师在书中提到“在鉴定中一定要把绿和古代青色中的褐色、黑色、灰黑色、钴蓝色、紫黑色分开。这样就将绿和广义的青色分开,这样才会既知道古代青色中含有各种绿,又会将属于青色但并不是绿色分开,为标准化、细致化分类作出详细解释,也非常有利于绿色鉴赏的细化鉴定。”

                                               微信图片_20240418092909.png


列表 > 相关推荐

黑釉(乌金釉)瓷鉴口诀

单色绿釉的鉴别口诀

五彩斗彩粉彩珐琅彩鉴赏口诀

民窑青花瓷鉴赏口诀

款识年纪鉴定口诀